Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στο Βϋρωνα

Στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται από το πρόγραμμα «Καλλικράτης» προβλέπεται και η σύσταση, σε κάθε Δήμο με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης: ενός συμβουλευτικού οργάνου με 25 ως 50 μέλη, αποτελούμενο κατά το ένα τρίτο από δημότες που επιλέγονται από τους εκλογικούς καταλόγους με κλήρωση, και κατά δύο τρίτα από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας – εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων, επιστημονικών φορέων, τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, συλλόγων γονέων, πολιτιστικών ή αθλητικών σωματείων, τοπικών συμβουλίων νέων αλλά και εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, εφόσον καταθέσουν σχετικό αίτημα.

Ο θεσμός, θεωρητικά τουλάχιστον, δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής όχι μονο των τοπικών φορέων αλλά και μη θεσμικού χαρακτήρα οργανώσεων πολιτών, ακόμα και μεμονωμένων δημοτών που δεν κατέχουν κάποιο αξίωμα, στα πράγματα του Δήμου. Στην πράξη, βέβαια, δύσκολα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το κατά πόσον κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται, αφού ο χαρακτήρας της Επιτροπής είναι καθαρά συμβουλευτικός και η συχνότητα των συνεδριάσεών της μικρή: υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και προαιρετικά μία φορά το τρίμηνο.

Παρ’όλα αυτά, θεωρώντας το γεγονός ως μια αρχή, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, για μια πιο άμεση ανάμειξη των δημοτών στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν, κάναμε κι εμείς, ως Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα για τη Διάσωση του Υμηττού, αίτηση για να συμμετάσχουμε στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Δυστυχώς από τον Δήμο ενημερωθήκαμε ότι η αίτησή μας δεν έγινε δεκτή, λόγω του ότι δεν αποτελούμε επίσημα αναγνωρισμένο σωματείο με καταστατικό και σφραγίδα. Η αιτιολογία αυτή δεν στέκει: οι «εθελοντικές ομάδες και κινήσεις πολιτών» - έτσι ακριβώς είναι η διατύπωση του κειμένου του νόμου - δεν διαθέτουν καταστατικά, αν κάτι τέτοιο άλλωστε ήταν απαράβατος όρος θα υπήρχε η διευκρίνιση. Επιπλέον, γνωρίζουμε περιπτώσεις σε άλλους Δήμους (Αργυρούπολη-Ελληνικό, Καισαριανή) όπου η ένταξη ομάδων ίδιου χαρακτήρα με τη δική μας ή εκπροσώπων τους στο όργανο πραγματοποιήθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα. Για το λόγο αυτό προσφεύγουμε στο Συνήγορο του Δημότη.

Ο κ. Δήμαρχος έχει διακηρύξει πολλές φορές την εκτίμησή του στις δράσεις των ενεργών πολιτών και την πίστη του στη συμβολή τους για το καλό της πόλης. Είναι ευκαιρία να το αποδείξει και έμπρακτα, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή κινήσεων πολιτών στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, με ή χωρίς εκπροσώπηση σε συμβουλευτικά όργανα του Δήμου, εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την ευαισθητοποίηση όλων με σκοπό την προστασία του πολύπαθου Υμηττού μας και της ποιότητας ζωής στην πόλη μας, είτε προτείνοντας θετικές δράσεις που τα αναβαθμίζουν είτε επιχειρώντας να σταματήσουμε ενέργειες που τα υποβαθμίζουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: